Menu

Procedure

Je kan je als uitwisselingsstudent bij KASK & Conservatorium aanmelden als je thuisinstelling een bilateraal akkoord heeft met onze school. De dienst internationalisering van je thuisinstelling is hiervan op de hoogte en kan je daarbij begeleiden.

Om je aanvraag in te dienen voor onze school, moet je het volgende doen:

STAP 1: Kandideer online en laadt volgende documenten op:

 • je CV
 • de puntenlijst van je laatst voltooide jaar
 • een eerste voorstel voor een learning agreement
 • bewijs van talenkennis
 • pasfoto
 • kopie van je ziekteverzekeringskaart
 • kopie van je identiteitskaart
 • kopie van je studentenkaart
 • je portfolio / muziekopname (*)

STAP 2: Stuur je motivatiebrief en portfolio / muziekopname (*) bij voorkeur digitaal naar els.moens@hogent.be

of

KASK & CONSERVATORIUM
att. Els Moens
J. Kluyskensstraat 2
B-9000 Ghent
Belgium

(*) voor Conservatorium: een muziekopname op DVD/USB of link naar youtube, soundcloud etc. / voor KASK: je portfolio (link naar een website, pdf, CD, DVD, papier, …)

Uiterste indiendata:

 • najaar en volledig academiejaar: 1 mei (alle opleidingen)
 • voorjaar: 30 oktober (alle opleidingen)

Online inschrijven: klik hier

Inkomende studenten en docenten

KASK & Conservatorium is een internationale campus dankzij de reguliere werking van de school. De English Masterprogramma’s zorgen voor een instroom aan studenten vanuit de hele wereld. Daarnaast maken we als School of Arts van Hogent (University College Ghent) deel uit van het Erasmus University Charter Netwerk. Jaarlijks krijgen we daardoor tientallen uitwisselingsstudenten uit Europa op bezoek.

Verder hebben we ook een bilateraal akkoord met Kanazawa College of Art in Japan waardoor we elk jaar enkele Japanse studenten kunnen uitnodigen op onze school om een deel van hun studie bij ons op te nemen.

KASK & Conservatorium is een kunsthogeschool met opleidingen in de beeldende kunsten, vormgeving, audiovisuele kunsten, drama en muziek. We vinden het belangrijk om van binnenuit interdisciplinair te werken. De verschillende opleidingen laten daarom toe dat een student naast zijn/haar maior ook een minor kiest uit een andere discipline. Als uitwisselingsstudent is dat ook mogelijk. Bespreek met de docenten in je eigen instelling welke opleidingsonderdelen relevant zijn binnen je curriculum. Uiteraard kan de dienst studentenaangelegenheden je helpen met je finale studieprogramma eens je aangekomen bent.

Volg ons op sociale media om op de hoogte te blijven van onze internationale activiteiten:

Instagram
Facebook