Menu

Academiejaar 2019 - 2020 - gevolgen coronacrisis

Corona stelt onze samenleving, en dus ook onze school, voor grote uitdagingen. We proberen daar de best mogelijke oplossingen voor uit te denken. We doen dat steeds in overleg met HOGENT. 

Basisinformatie over het Coronavirus vind je bij HOGENT: hogent.be/coronavirus

Hier is de info die specifiek geldt voor KASK & Conservatorium:

Contactluw onderwijs

De komende maanden blijven de meeste maatregelen die nu in voege zijn, nog van kracht, maar we hoeven niet alles meer in het licht van het virus te lezen.

Thuiswerk blijft de norm

 • De standaard blijft digitaal onderwijs en thuiswerk. We volgen het  lessen- en examenrooster en gebruiken Chamilo, Panopto en Teams om met elkaar te communiceren.

Noodzakelijke onderwijs- en evaluatieactiviteiten op de campus

 • Strikt noodzakelijke onderwijs-en evaluatieactiviteiten kunnen van 9:00 tot 17:00 plaatsvinden op de campussen, enkel in praktijklokalen en ateliers.
 • Auditoria en andere leslokalen zijn niet toegankelijk.
 • Zonder fiat van de school kan je nog niet naar de campus komen. Dat heeft onder meer te maken met de huidige door de overheid ingestelde ‘contact tracing’ waar je misschien in de media van hebt gehoord. Daarom is het noodzakelijk dat we steeds zicht hebben op wie wanneer op de campus aanwezig is. Docenten en onthaalmedewerkers volgen mee op wie er op de campus arriveert en binnen kan. Toegangsrechten op je badge of studentenkaart werken voorlopig niet. We volgen de komende periode van nabij op hoe we op de contactluwe campus toegangsrechten voor studenten kunnen geven en optimaliseren. Bespreek je plannen in detail met de coördinator van je opleiding/traject. Zij kunnen je toegang geven tot de ateliers en oefenlokalen
 • Indien je een verklaring nodig hebt vanwege de school om je te verplaatsen naar de campus kan je terecht op de dienst studentenaangelegenheden (patrick.dombrecht@hogent.be). Vraag je verklaring zeker tijdig aan.

Aanwezigheid omkaderende diensten

Veiligheidsvoorschriften op de campus

 • Social distancing en handen wassen blijven de basisregels.
 • Indien een afstand van 1,5m niet gegarandeerd is, draagt iedereen een mondmasker.
 • Docenten en medewerkers krijgen een mondmasker en handschoenen ter beschikking. 
 • In afwachting van een grotere voorraad, zorgen studenten zelf voor een mondmasker.
 • Beperkte voorraad hygiënisch materiaal beschikbaar voor fysieke examens.
 • Voor alle toegankelijke lokalen is vastgelegd hoeveel personen er tegelijk mogen aanwezig zijn. Om de social distancing vlotter te doen verlopen, zijn er op sommige plaatsen ook voorschriften op vlak van waar je kan werken en hoe je best circuleert. Ook hier is het belangrijk dat je je verantwoordelijkheid opneemt.
 • We hopen geleidelijk naar een bredere aanpak te evolueren en zullen jullie onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer er een versoepeling kan doorgevoerd worden.

Examens en jury’s

Examenroosters en planning

 • Examenroosters mei en juni zijn gepubliceerd. De roosters voor augustus en september volgen in juni. De examenroosters kan je steeds hier bekijken. Als je als student iets niet duidelijk vindt, aarzel dan niet om dat te melden aan je docenten, je studietrajectbegeleider of de roosteraar (rob.meuleman@hogent.be).
 • Alle examens in mei zullen digitaal doorgaan. Studenten vinden hier een gids voor het afleggen van digitale (open boek) examens.
 • Fysieke examens in juni zullen op campus Bijloke doorgaan. KASK & Conservatorium organiseert geen fysieke examens in Flanders Expo. 
 • De examenperiode van augustus/september wordt verlengd en sommige evaluaties/jury’s zullen plaatsvinden tot 22 september. De roosters voor die examenperiode zullen we begin juni communiceren.
 • De onthaalweek start op 21 september in plaats van op 14 september, de eerste lesweek verschuift van 21 september naar 28 september. Met die wijziging beogen we een optimale spreiding van de examens en jury’s in augustus/september en een optimale opstart van het academiejaar.

Theorie-examens

 • De theorie-examens gaan door in de eerste zittijd mei-juni.

Academische opleidingen

 • Voor de afstudeerjaren van de bachelors en de masters van de academische opleidingen worden de praktijkjury’s verschoven naar de examenperiode van augustus/september. 
 • De evaluaties van de praktijkvakken in de niet-afstudeerjaren gaan door in de periode juni tot en met september, met uitzondering van het zomerreces. Per traject zullen we nagaan wanneer en hoe dat precies kan zijn. 

Voortgezette opleidingen

 • Voortgezette opleidingen (postgraduaten en master na master) in de muziek volgen bovenstaande afspraken voor de academische opleidingen. Voor de postgraduaten EPAS, Digital Storytelling en Curatorial Studies kunnen er omwille van de aard van deze opleidingen wel afwijkingen zijn ten aanzien van bovenstaande afspraken.  

Professionele opleidingen (landschaps-en tuinarchitectuur, interieurvormgeving en landschapsontwikkeling)

 • De evaluaties van alle opleidingsonderdelen gebeuren in mei/juni zoals voorzien, We voorzien een verlenging in de timing van de evaluatie-activiteiten tot uiterlijk 3 juli. Uitzonderlijk zal er ook een tweede zittijd georganiseerd worden in augustus/september voor opleidingsonderdelen waarvoor er normaal gezien geen tweede zittijd voorzien is. Studenten die niet slagen voor deze opleidingsonderdelen (hoofdzakelijk ateliergebonden opleidingsonderdelen) hebben mogelijk recht op een herkansing in september, zij het dat de tweede zittijd enkel zal slaan op een herevaluatie van de activiteiten van het tweede semester of naargelang de afspraken, van de activiteiten sinds 23 maart 2020. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het recht op deze tweede zittijd. Wie aan zo’n uitzonderlijke tweede zittijd wil meedoen, moet voldoende geparticipeerd hebben aan de online begeleiding én mag niet ongewettigd afwezig geweest zijn op de jury’s in de eerste zittijd.

Versoepeling deliberatieregels

 • We willen je ook al meegeven dat we onze deliberatieregels versoepelen voor studenten die dit academiejaar hun bachelor- of masterdiploma behalen, maar die nog een uitgestelde stage of jury in tweede zittijd moeten doen. Uitzonderlijk kunnen deze studenten een tekort van een 8/20 of 9/20 voor een opleidingsonderdeel van 6 of minder studiepunten overzetten naar de tweede zittijd om hier na slagen op de stage en/of jury in tweede zittijd op gedelibereerd te worden, zonder dat opleidingsonderdeel te hernemen. We zullen daar eind juni na bekendmaking van de punten verder in detail over communiceren zodat je goed op de hoogte bent van jouw opties.

Minimum 30% studie-efficiëntie i.p.v. 60%

De studie- en trajectbegeleider zal je studievoortgang nu op een andere manier opvolgen. Na de puntenbekendmaking van de tweede zittijd bekijkt de trajectbegeleider voor hoeveel studiepunten je was ingeschreven en voor hoeveel van die studiepunten je geslaagd bent. Je studievoortgang (of studie-efficiëntie) bereken je door het aantal behaalde studiepunten te delen door het totale aantal studiepunten waarvoor je dit jaar bent ingeschreven. Je vindt je studievoortgang overigens ook terug op je puntenbrief.  

In normale omstandigheden verwachten we een minimale studie-efficiëntie van 60%. Wie dat niet haalt, krijgt een waarschuwing en krijgt een bindende voorwaarde opgelegd. Wie namelijk bij een volgende inschrijving opnieuw geen 60% studie-efficiëntie kan halen, kan niet opnieuw inschrijven voor dezelfde opleiding.  In deze coronatijden stellen we onze verwachtingen bij: enkel wie niet slaagt voor 30% van het aantal ingeschreven studiepunten, krijgt een bindende voorwaarde opgelegd. 

Stel dat je nu al onder studievoortgangsbewaking valt omdat je in 2018-2019 geen 60% studievoortgang behaalde, dan geldt ook dat je nu een studie-efficiëntie van 30% dient te halen om verder te kunnen met je studie zonder bindende voorwaarden. Indien je vragen hebt over je studievoortgang, kan je terecht bij de studie- en trajectbegeleider van je opleiding.

Bekendmaking punten & digitaal feedbackmoment

We willen jullie alvast ook nog eens herinneren aan volgende data:

Voor de academische bachelor- en masteropleidingen en postgraduaten:

 • Bekendmaking punten: maandag 29 juni om 20u00
 • Start feedback: dinsdag 30 juni vanaf 9u00

Voor de professionele bacheloropleidingen

 • Bekendmaking punten: woensdag 1 juli om 20u00
 • Start feedback: donderdag 2 juli vanaf 9u00

Uitzonderlijk kunnen voor sommige studenten nog evaluaties plaatsvinden na het feedbackmoment. Deze quoteringen zullen verderop op je rapport toegevoegd worden en je ontvangt daar een melding van.

Zowel de examencommissies als de feedback zullen digitaal plaatsvinden. De timing werd enigszins aangepast ten gevolge van de verschuivingen in mei. Voor het feedbackmoment zullen de docenten werken met Teams. Wanneer er veel studenten verwacht worden voor een bepaald opleidingsonderdeel, zal je docent een intekenlijst aanbieden op Teams of Chamilo. Hij/zij zal je dan laten weten wat het exacte uur van je feedbacksessie is en wat de concrete aanpak is van het gesprek. Indien de feedback voor een bepaald opleidingsonderdeel door omstandigheden op een andere dag georganiseerd wordt, zal je dat ook van je docent vernemen.

Stages en kunst in het werkveld

 • Vanaf 18 mei kunnen stage-activiteiten hervat worden.
 • Studenten kunnen uitzonderlijk hun stage-activiteiten verderzetten tot 15 november.
 • Aan studenten die na het verwerven van hun studiepunten nog een stage-ervaring willen opdoen, bieden we de mogelijkheid om een vrije stage te doen (d.w.z. niet in het kader van studiepunten maar wel met een stagecontract). Verdere info en richtlijnen hieromtrent kan je inwinnen bij de stagecoördinatoren en coördinatoren kunst in het werkveld.
 • Deels uitgevoerde of afgelaste stages hebben intussen een alternatieve invulling gekregen

Bibliotheken en uitleendiensten

Internationale mobiliteit 

We bekijken met iedere student individueel wat de beste oplossing is om dit academiejaar het studieprogramma af te werken.  Studenten met vragen kunnen steeds terecht bij het aanspreekpunt internationalisering, Els Moens (els.moens@hogent.be). 

Sommige studenten hopen nog steeds dit academiejaar (periode juni tot en met september) naar het buitenland te gaan in het kader van hun studies. De huidige situatie en de maatregelen nopen ons om te zeggen dat de kans hiertoe klein of onbestaande is. Studenten overleggen best met hun docenten om een alternatief te vinden waar ze voluit voor kunnen gaan.

Graduation 2020

Editie 2020 van het kunstenfestival Graduation verplaatsen we van juni naar september. We doen er alles aan om in de mate van het mogelijke een fysiek en feestelijk festival van te maken. Toch flankeren we de real life plannen met een stevig online platform waar elke student zoals vanouds een pagina krijgt, maar dit jaar met uitgebreide mogelijkheden. De festivalonderdelen voorzien een online programma dat niet afhankelijk is van een eventueel opflakkerend coronavirus.

Afstuderende studenten zullen in de week van 22 juni toegang krijgen tot het platform. Alle instructies en toelichtingen wordt uiteraard meegestuurd. Pas eind augustus openen we het platform volledig voor publiek. Op dat moment zal ook de promotiecampagne rond het festival losbarsten. De fysieke graduation events zijn gepland tussen 7 en 22 september. Voor de tentoonstelling is momenteel 18 tot 22 september de richtdatum. Mode organiseert dit jaar geen klassieke show, maar ontwikkelt intiemere presentatievormen van de collecties. Meer info over de andere festivalonderdelen volgt nog.

Graduation 2020 wordt in ieder geval een uitzonderlijke editie waarbij we, ondanks de omstandigheden, de afstudeerprojecten van de laatstejaarsstudenten optimaal willen presenteren.

Plechtige Proclamatie

Van de proclamatie willen we absoluut een fysiek feestmoment maken. Noteer alvast voorlopig het weekend van 3 en 4 oktober als data voor de jaarlijkse proclamatie en prijsuitreikingen. Na het zomerreces zullen we evalueren of die data realistisch zijn en communiceren we verdere details.

Vakantie en zomerwerking

Tijdens het zomerreces bieden sommige ateliers de kans aan studenten om in de ateliers en studio’s te werken op voorwaarde dat het gaat om werk gelinkt aan het curriculum en enkel mits reservatie via de contactpersoon (ten allerlaatste 30 juni, nadien enkel minimale wijzigingen mogelijk omdat we de werkplanning van de collega’s hierop baseren). De coördinatoren nemen zelf contact op met de studenten betreft de reservatie en de mogelijkheden.

Op elke locatie zal permanentie zijn van een personeelslid voor het openen en sluiten van de deuren, voor EHBO en voor evacuatie in noodgevallen. Die persoon is ook je contactpersoon als je werkt in het atelier. Technische hulp bij gebruikt van machines en materiaal is niet automatisch aanwezig. Je maakt daarover best afspraken met je docent of coördinator.

Ter plaatse gelden de basisregels in verband met Covid-19: afstand houden, handen wassen, dragen van een mondmasker als de afstand niet gegarandeerd kan worden. Specifieke extra regels waaraan je je moet houden, zullen ter plaatse meegedeeld worden. In het kader van contact tracing zullen we aanwezigheidslijsten bijhouden.

Proclamatie

Van de proclamatie willen we absoluut een fysiek feestmoment maken. Noteer alvast voorlopig het weekend van 3 en 4 oktober als data voor de jaarlijkse proclamatie en prijsuitreikingen. Na het zomerreces zullen we evalueren of die data realistisch zijn en communiceren we verdere details.

Studentenrestaurants

Alle studentenrestaurants zijn gesloten tot nader bericht.

KASKcafé

Het KASKcafé is terug open voor afhaal-bestellingen. Reserveer minstens 1 dag op voorhand bij tille.desmet@telenet.be. Afhalen gebeurt tussen 16u en 18u30.
Het weekmenu kan je bekijken op de facebookpagina van KASKcafé.

Teruggave van atelier- en studiogeld

De Covid-19 crisis zet ook de bijzondere studiekosten (atelier- en studiogeld) onder spanning. Heel wat studenten vragen een gedeeltelijke terugbetaling. Voor sommige opleidingen en trajecten hebben we al een terugbetaling gedaan (interieurvorming, landschaps- en tuinarchitectuur, animatiefilm, master autonome vormgeving, master vrije kunsten). In de maand juni bekijken we voor de overige opleidingen en trajecten wat er mogelijk is.
Bij inschrijvingen voor het academiejaar 2020-2021 zullen we op voorhand al rekening houden met een eventueel aangepaste werking. Studenten zullen hun ateliergeld in twee keer betalen. Aan het begin van het academiejaar zullen enkel de kosten aangerekend worden die er onafhankelijk van corona zullen zijn, bv cursussen, software-licenties etc. Tegen het einde van het eerste semester, wanneer we een beter zicht zullen hebben op de effectieve uitgaven, volgt een tweede afrekening.

Laat van je horen

De coronacrisis en de implicaties daarvan hebben een impact op ons allemaal. We willen jullie op het hart drukken dat jullie steeds terecht kunnen bij jullie studie- en trajectbegeleiders en bij STUVO. Zij zijn digitaal bereikbaar. Vanuit onze school hebben we ook een meldpunt voor studenten met vragen via het e-mailadres coronaquestions@schoolofarts.be. Aarzel niet om hiervan gebruik te maken.