Menu

Financieel

Inschrijvingsgeld

Onderstaande tarieven gelden voor de initiële bachelor-en masteropleidingen voor het academiejaar 2020-2021:

Niet-beursstudenten

 • vast gedeelte: € 245
 • variabel gedeelte per studiepunt: € 11,70
 • modeltraject 60 studiepunten: € 947,20

Beursstudenten

 • vast gedeelte: € 111,90
 • variabel gedeelte per studiepunt: € 0
 • modeltraject 60 studiepunten: € 111,90

Bijna-beursstudenten

 • vast gedeelte: € 245
 • variabel gedeelte per studiepunt: € 4,30
 • modeltraject 60 studiepunten: € 503,20

Niet-EER-studenten

Voor de academisch gerichte opleidingen drama, beeldende kunsten, audiovisuele kunsten en muziek dienen sommige studenten buiten de Europese Economische Ruimte een toeslag te betalen.  Dit op basis van art. II.215 van de Codex Hoger Onderwijs van Vlaanderen.

 • vast gedeelte: € 735,60
 • variabel gedeelte per studiepunt: € 35,10
 • modeltraject 60 studiepunten: € 2841,60

Studenten die worden vrijgesteld van het verhoogd inschrijvingsgeld voor Niet EER studenten.

Beurzen voor Niet-EER-studenten: De School of Arts voorziet een eigen beurzensysteem voor niet-EER-studenten binnen de opleidingen drama, beeldende kunsten, audiovisuele kunsten en muziek. Jaarlijks worden er beurzen toegekend ten bedrage van het verhoogd inschrijvingsgeld voor niet-EER-studenten (zie bovenstaande bedragen).  Beurzen kunnen toegekend worden aan studenten binnen een schakelprogramma, voorbereidingsprogramma en masterprogramma. Meer informatie

Voortgezette opleidingen

 • Master na Master Hedendaagse Muziek: €2000
 • Bachelor na Bachelor Landschapsontwikkeling: €1894
 • Postgraduaat Curatorial Studies: €2950
 • European Postgraduate of Arts in Sound: €6000
 • Postgraduaat Digital storytelling: €2950
 • Postgraduaat Music Performance Practice: €3000
 • Postgraduaat Soloist Classical Music: €3000

Atelier- en studiogeld

Alle studenten die zich inschrijven voor de opleidingen audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, muziek, drama, interieurvormgeving, landschaps- en tuinarchitectuur en specifieke lerarenopleiding van KASK & Conservatorium betalen naast het door de HoGent vastgestelde inschrijvingsgeld een bedrag voor bijkomende kosten. Dit atelier- of studiogeld is verbonden met de specifieke verbruikskosten binnen de diverse afstudeerrichtingen. Het wordt aangewend voor:

 • cursussen en fotokopieën, waaronder ook extra opdrachten en oefeningen, toelichting bij opdrachten, tekstfragmenten, partituren, plannen, examens enz.
 • de basisgebruiks- en verbruiksmiddelen voor ateliers en ateliergebonden activiteiten
 • afvalverwerking van specifiek ateliergebonden activiteiten
 • gezamenlijke studiereizen en studie-uitstappen
 • aankoop, beheer, onderhoud en herstelling van ontlenings- en gebruiksapparatuur, inclusief instrumenten, voor studenten in de lokalen, ateliers of in de diverse uitleendiensten
 • gezamenlijke kosten bij projecten
 • uitrusten en beheren van zelfstudie- en repetitielokalen, ook buiten de lesuren en de normale openingsuren

Het atelier- en studiogeld bedraagt:

 • € 25 voor de Specifieke Lerarenopleiding
 • € 60 Interieurvormgeving via afstandsonderwijs
 • € 200 voor Muziek – compositie – muziektheorie/schriftuur, Muziek – uitvoerende muziek klassieke muziek
 • € 250 voor Interieurvormgeving, Landschaps- en Tuinarchitectuur, Muziek –instrumentenbouw – Landschapsontwikkeling, Muziek – uitvoerende muziek jazz/pop, Muziek – scheppende muziek muziekproductie
 • € 300 voor Drama, Fotografie, Grafisch Ontwerp, Autonome Vormgeving, Vrije Kunsten, Mode en master Grafisch Ontwerp
 • € 350 voor Textielontwerp en bachelor Grafisch Ontwerp
 • € 400 voor Film en Animatiefilm
 • €877,70 voor de International Master in Composition for Screen (InMICS)

Raming studiekosten

Om een idee te hebben van de persoonlijke kosten buiten het inschrijvings- en atelier- en studiogeld raadpleeg je best de studiefiches. Per opleidingsonderdeel vind je onder de rubriek studiekosten een raming van de kosten voor het vak. Als je alle bedragen van de vakken van een bepaald studiejaar samentelt, krijg je een idee van de kosten.

Financiële hulp

Voor vragen in verband met financiële hulp neem je best contact op met de dienst studentenvoorzieningen (STUVO).