Menu
Transborder Networks, part of Somewhere in Between, BOZAR, Brussels, 20 June–19 August 2018. Room curated by Christine Denamur & Nathalie Papillon and Hélène Jacques & Romuald Demidenko. Photo: © Yannick Sas.

Transborder Networks, part of Somewhere in Between, BOZAR, Brussels, 20 June–19 August 2018. Room curated by Christine Denamur & Nathalie Papillon and Hélène Jacques & Romuald Demidenko. Photo: © Yannick Sas.

How far is the South?, performance by CHE GO EUN, Megan-Leigh Heilig and Hélène Jacques, part of Rites of Exchange, a collaboration between HISK, ISELP and Curatorial Studies, ISELP, Brussels, 12 May 2018. Photo: © Laure Cottin Stefanelli

How far is the South?, performance by CHE GO EUN, Megan-Leigh Heilig and Hélène Jacques, part of Rites of Exchange, a collaboration between HISK, ISELP and Curatorial Studies, ISELP, Brussels, 12 May 2018. Photo: © Laure Cottin Stefanelli

ILVSX!?, De Tank, Bruges, 20–22 April 2018. Curated by Benedict Vandaele. Photo: © Curatorial Studies

ILVSX!?, De Tank, Bruges, 20–22 April 2018. Curated by Benedict Vandaele. Photo: © Curatorial Studies

Unraveling Slowness, Zwarte Zaal, KASK, Ghent, 8–14 June 2018 Curated by Griet Bonne, Nathalie Cohen, Christine Denamur, Maaike Descendre, Alice Lefebvre, Bert Puype and Anna Zhironkina  Photo: © Thomas Nolf

Unraveling Slowness, Zwarte Zaal, KASK, Ghent, 8–14 June 2018 Curated by Griet Bonne, Nathalie Cohen, Christine Denamur, Maaike Descendre, Alice Lefebvre, Bert Puype and Anna Zhironkina Photo: © Thomas Nolf

State of Statelessness, ISELP, Brussels, 12 May–7 July 2018. Curated by Hilde Borgermans, Romuald Demidenko, Maxime Gourdon and Alicja Melzacka. Photo: © Maxime Gourdon.

State of Statelessness, ISELP, Brussels, 12 May–7 July 2018. Curated by Hilde Borgermans, Romuald Demidenko, Maxime Gourdon and Alicja Melzacka. Photo: © Maxime Gourdon.

Transborder Networks, part of Somewhere in Between, BOZAR, Brussels, 20 June–19 August 2018. Room curated by Griet Bonne & Alice Lefebvre & Bert Puype, Maaike Descendre & Eva Dobbels, Liliana do Nascimento, Maxime Gourdon, Marta Masiero, Benedict Vandae

Transborder Networks, part of Somewhere in Between, BOZAR, Brussels, 20 June–19 August 2018. Room curated by Griet Bonne & Alice Lefebvre & Bert Puype, Maaike Descendre & Eva Dobbels, Liliana do Nascimento, Maxime Gourdon, Marta Masiero, Benedict Vandaele and Anna Zhironkina. Photo: © Yannick Sas.

Curatorial Studies

Iets voor jou?

De Engelstalige postgraduaatsopleiding curatorial studies aan het KASK is een eenjarig programma voor studenten met een masterdiploma in de kunsten, humane of exacte wetenschappen, en met een bijzondere voorliefde voor hedendaagse kunst. Het in 1999 opgerichte postgraduaat is de enige curatoriële opleiding in België en is toonaangevend in Europa. Studenten worden er geïnitieerd in hedendaagse tentoonstellingspraktijken, en wel in diverse contexten, van musea over stichtingen tot onafhankelijke door kunstenaars gerunde galerieën. De opleiding onderscheidt zich van gelijkaardige Europese en Amerikaanse programma’s door de brede waaier aan vaardigheden die aan bod komen, van conservatie en tentoonstellingsgeschiedenis en -theorie tot het opbouwen van collecties en publiekswerking. We streven naar alumni die zowel in praktisch als theoretisch opzicht uitblinken in het curatoriële veld.

Wat studeer je?

Curatorial studies aan KASK beschouwt het cureren – van het Latijnse ‘cura’, zorg – als de essentiële link tussen culturele productie en de bredere sociale context. Met deze nogal ruime definitie raakt het curatorschap een breed spectrum, van historisch en artistiek onderzoek tot het documenteren en archiveren van tentoonstellingsobjecten en het organiseren van evenementen. Aan KASK komen alle facetten aan bod, collectiebeheer, conservatie en het bestuderen van moderne en hedendaags kunst tot het ontwikkelen van nieuwe manieren om kunst te ontsluiten via on- en offline tentoonstellingsobjecten, publicaties, pedagogische, sociale en performatieve projecten.

De opleiding moedigt studenten aan om een persoonlijke curatoriële praktijk te ontwikkelen aan de hand van tentoonstellingen, publicaties en evenementen, een traject dat culmineert in een eindproject. Eveneens legt ze de nadruk op geschiedenis en theorie van tentoonstelling. Middels een waaier aan lezingen, seminaries, workshop en onafhankelijk onderzoek mengen studenten zich in de hedendaagse, curatoriële debatten, in het bijzonder waar deze raken aan sociale, politieke en ethische thema’s. Gent combineert een uitzonderlijk rijke culturele geschiedenis met een bruisend artistiek heden en ligt op een boogscheut van heel wat grote Europese steden. De opleiding bevat een aantal trips waarbij een blik achter de schermen op het programma staat van enkele sleutelinstituten in België en zijn buurlanden. Ook worden regelmatig internationale sprekers uitgenodigd, curatoren maar ook museumdirecteurs, kunstenaars, schrijvers en theoretici.

De docenten zijn alle actief in artistiek onderzoek en worden als autoriteiten erkend binnen hun expertisegebied, zij het als conservator, mediator, curator of academisch vorser. Door hun actieve aanwezigheid in het veld komen studenten rechtstreeks in contact met de praktijk. Door de samenwerking met de Universiteit Gent en het S.M.A.K. kunnen studenten beschikken over een weelde aan onderzoeksinstrumenten, en dat op wandelafstand van de KASK-campus.

En Daarna…

Met je diploma op zak opent zich een brede waaier aan professionele mogelijkheden. Ruim drie kwart van onze alumni komt in de brede sociaal-artistieke sector terecht. Heel concrete invullingen daarvan zijn bijvoorbeeld: curator, beheerder van verzamelingen in openbare instellingen of privé-collecties, assistent van galerijhouders of kunstenaars, tentoonstellingsproducent, -bouwer of -vormgever, kunstcriticus of onderzoeker binnen het hoger onderwijs of binnen het fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten.

Voertaal: Engels

Contact

Antony Hudek - coördinator
antony.hudek@hogent.be

docenten