Menu

Eigen project Bjorn Elliot, foto: Pommelien Koolen

De Meeuw © Axel Himburg

De Meeuw © Axel Himburg

De Meeuw © Axel Himburg

De Meeuw © Axel Himburg

De Meeuw © Axel Himburg

De Meeuw © Axel Himburg

Stil(l) © Tim Theo Deceuninck

Stil(l) © Tim Theo Deceuninck

Drama

In KASK Drama leren studenten een persoonlijke artistieke praktijk ontwikkelen die gedreven wordt door nieuwsgierigheid en een duurzame onderzoeksattitude. Het programma moedigt de studenten aan om zich zowel praktisch als discursief te verhouden tot de actuele ontwikkelingen in de podiumkunsten maar ook om te experimenteren en op zoek te gaan naar nieuwe artistieke inhouden en (meng)vormen. Samenwerkingen en kruisbestuivingen met andere kunstdisciplines binnen de School of Arts worden dan ook sterk aangemoedigd. De opleiding plukt dan ook de vruchten van haar inbedding in een brede multidisciplinaire kunstschool.

KASK Drama zet in op het vormen en begeleiden van ‘autonome dramakunstenaars’ (eerder dan op bijvoorbeeld uitvoerende spelers). Studenten hoeven bij aanvang van de opleiding nog niet te bepalen welke vormen van theater ze willen bespelen of welke functies ze binnen voorstellingen en/of creatieprocessen zullen vervullen. Er wordt niet gefocust op een gespecialiseerde finaliteit. Er zijn geen afgelijnde afstudeerrichtingen. Studenten verkennen daarentegen eerst verschillende aspecten van het theater, experimenteren met uiteenlopende artistieke vormen en functies, zodat ze gaandeweg hun eigen persoonlijke (en in vele gevallen hybride) praktijk als theatermaker, speler, schrijver, performer, regisseur, etc. kunnen bepalen.

Het programma combineert intensieve spel- en maaktrainingen op de vloer, met theoretische lessen en artistieke coaching die moeten leiden tot de ontwikkeling van een autonome kunstpraktijk. Dagelijkse speltraining vormen de hoeksteen van de eerste twee jaar van het bachelorprogramma. Via deze trainingen waar uiteenlopende vormen van spelen aan bod komen (van fysieke training tot het uitvoeren van complexe dramateksten), verwerven studenten de nodige basiscompetenties. Maar belangrijker nog: het biedt studenten een omgeving waarbinnen ze zonder reserves, individueel en in groep, een persoonlijk onderzoek kunnen voeren. Gaandeweg verwerven ze het nodige vertrouwen, lichaamsbewustzijn en inzicht in het eigen kunnen. Grenzen worden verlegd. Het delen van intense ervaringen smeedt sterke onderlinge banden. Experimenteren en mogen falen zijn essentieel in dit proces. Het accent ligt steeds op leren door ervaring. Het werk op de vloer wordt ondersteund door stem-, spreek- en conditietraining (met methodes als yoga en Alexandertechniek), een gedegen theoretische programma (filosofie, psychologie, theatergeschiedenis, literatuur, tekst- en voorstellingsanalyse) en het opleidingsonderdeel ‘Onderzoek en reflectie’ dat de brug maakt tussen praktijk en theorie.

docenten