Menu
Performance van Miet Warlop in KIOSK, foto: Pauline Niks

Performance van Miet Warlop in KIOSK, foto: Pauline Niks

Performance

English master available

Bachelor en master in de beeldende kunsten > vrije kunsten > performance

Schrijf je in voor de toelatingsproeven performance via webreg.hogent.be

Ben jij een performer? Wil je je stem of lichaam leren gebruiken in je werk, of doe je dat al? Kunstenaars zetten vandaag almaar vaker hun eigen lichaam of dat van anderen in. Ze maken performances. Het nieuwe hoofdatelier Performance in de Vrije Kunsten is een antwoord op het groeiende belang van die discipline. Wie zijn eigen lichaam of dat van anderen wil inzetten in performatief werk, kan nu aan KASK-School of Arts terecht voor een driejarig traject doorheen de Bachelor van Vrije Kunsten, waarna je aan een Master kan beginnen.

Wie dit traject volgt, wordt geconfronteerd met een brede waaier aan uitdagingen, te beginnen met: hoe beweeg je je lichaam, en welke betekenissen kan je met dat lichaam creëren? In de eerste twee jaren van dit traject leer je je stem en je lichaam beter kennen en beheersen en je leert hoe je er artistiek mee aan het werk kan gaan. Een andere vraag is waar je wil performen. Doorheen dit traject ga je op zoek naar hoe je kan werken in verschillende soorten ruimtes: een tentoonstellingsplek zoals een museum, een dansstudio in een kunstencentrum of een deel van de publieke ruimte, zoals een straat of een plein. Je wordt hierin begeleid door docenten die zelf artistieke praktijken voor zulke ruimtes hebben ontwikkeld. Zij zijn zelf performers, en dankzij hun ervaring kan je met ze in dialoog gaan over je eigen vragen en doelstellingen.

Andere docenten leiden je in in verschillende artistieke praktijken en media, zoals video en fotografie. Je kan die media gebruiken tijdens een performance, en je kan er je werk ook mee documenteren. Vanaf het eerste jaar kom je al in contact met studenten uit andere ateliers en volg je geregeld samen les met ze, en vanaf het tweede jaar is er een brede waaier aan keuze-opleidingsonderdelen. Dankzij dat contact en de keuzes die je maakt, ontwikkel je een breed en rijk perspectief op de raakvlakken tussen performance en andere disciplines. Er wordt bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan hoe je je als performer tot een object kan verhouden. Docenten uit andere ateliers in de Vrije Kunsten praten met je over de betekenissen van een object dat je wil gebruiken, of dat je zelf creëert. Ten slotte krijg je ook een algemene en specifieke theoretische bagage mee. Dramaturgen en theoretici maken je vertrouwd met de geschiedenis van performance en met de maatschappelijke en politieke context van performatieve praktijken vandaag, en ook met hen ga je in gesprek over de inzet en context van je werk. Kortom, dit traject is bijna net zo grenzeloos als het veld waarin performers vandaag hun werk creëren en tonen.