Menu
Rechts Averechts exhibition with work by alumni.

Rechts Averechts exhibition with work by alumni.

Workshop Vormfrakken with Kristof Van Gestel

Workshop Vormfrakken with Kristof Van Gestel

Hermine Van Dijck

Hermine Van Dijck

Anouk Leonard

Anouk Leonard

Leda Devoldere

Leda Devoldere

Workshop with Marina Strumphler

Workshop with Marina Strumphler

Delphine Cobbaert

Delphine Cobbaert

Elena Vloeberghen

Elena Vloeberghen

The Veil, project icw Master students Architecture KU Leuven Campus Sint-Lucas Gent

The Veil, project icw Master students Architecture KU Leuven Campus Sint-Lucas Gent

Linda Baumsteiger

Linda Baumsteiger

Jacquard weaving workshop with Cenk Kivrikoglu at our technical department, Science and Technology faculty

Jacquard weaving workshop with Cenk Kivrikoglu at our technical department, Science and Technology faculty

Isla Ferreira de Sousa

Isla Ferreira de Sousa

Jenka Van Hoecke

Jenka Van Hoecke

Exhibition Textiel Toont Textiel, 2017.

Exhibition Textiel Toont Textiel, 2017.

Textielontwerp

English master available

Bachelor en master in de beeldende kunsten > textielontwerp

Recente ontwikkelingen, zowel op vlak van materialen als op vlak van analoge en digitale technieken hebben de actieradius van de textielontwerper drastisch verbreed. De afstudeerrichting textielontwerp is in constante evolutie en omvat vandaag veel meer dan de gekende basistechnieken zoals weven, breien en printontwerp. Traditionele technieken worden in een actuele context geplaatst en vertaald naar een hedendaagse praktijk. Een conceptuele benadering resulteert in het samenvoegen en herinterpreteren van textieltechnieken; aandacht voor duurzaamheid stuurt in steeds grotere mate de ontwerpkeuzes. Recente technologische ontwikkelingen worden geïntegreerd in de ontwerp praktijk.

Een textielontwerper opereert niet in een eng gedefinieerd gebied van textieltechnieken maar heeft een veel grotere bewegingsvrijheid. De rijkdom van de discipline maakt van textielontwerp een boeiend vakgebied waarin iedere student eigen klemtonen kan leggen.

Tijdens je opleiding maak je uitgebreid kennis met oeroude ambachten maar ook met modern processen. Materiaalkennis en technieken als weven, breien, borduren en druktechnieken zijn belangrijk voor een textielontwerper en krijgen in de opleiding veel gewicht. De technische training wordt echter steeds geïntegreerd in het artistieke proces. Talrijke en gevarieerde initiaties vormen het beginpunt voor je artistieke parcours waarin je al gauw veel eigen keuzes maakt. Gaandeweg krijg je meer vrijheid en wordt zelfstandig werken actief getraind. Reflectie en een onderzoekende houding zijn van vitaal belang, niet alleen tijdens de opleiding maar ook daarna als professioneel ontwerper. Deze onderzoekende en reflectieve houding wordt binnen het atelier continu gestimuleerd.

Experiment, zowel speels als analytisch, staat centraal in de uitbouw van je eigen beeldtaal en onderzoekende methodiek. Diepgaande kennis van materialen en technologieën stelt je in staat om functionele eigenschappen te koppelen aan beeldende kwaliteiten. Het spanningsveld tussen deze aspecten is een voedingsbodem voor innovatie.

Waar het onderzoek van de studenten textielontwerp raakt aan andere disciplines binnen de School of Arts, ontstaan vaak artistieke symbioses, en dat moedigen we graag aan. Zo vormen projecten met de studenten mode, architectonisch ontwerp of autonome vormgeving een aantrekkelijk onderzoeksdomein met een boeiend perspectief.

Ook de intense samenwerkingen met de opleiding textieltechnologie van de faculteit Natuur & Techniek binnen de HoGent, fungeren als een laboratorium voor innovatieve projecten, een uitdagende plek om het werk op industriele wijze uit te testen.

Vanuit een ontzettend breed domein met imposante tradities en een reusachtig potentieel voor nieuwe ontwikkelingen, werken wij onafgebroken aan de actualisering van onze eigen discipline. De voortdurende evolutie en de actualisering van de discipline vormt het thema van een lopend onderzoeksproject van de vakgroep Design en Vormgeving. Zowel studenten als docenten vinden aansluiting bij dit onderzoek.

Onze docenten zijn actieve professionele ontwerpers die vanuit verschillende domeinen specifieke expertise aanbrengen. Ook internationale stages, beurs- en bedrijfsbezoeken,gastcolleges en wedstrijden brengen de professionele wereld dicht bij de studenten en ondersteunen de vorming van innoverende en dynamische ontwerpers.

docenten