Menu

Beleid

Decaan

De decaan is Lars Kwakkenbos. Hij heeft de dagelijkse leiding over de school of arts, en wordt aangesteld door de Raad van Bestuur van de hogeschool. Hij is voorzitter van de raad van de school of arts en van de examencommissies. De hoofdtaak van de decaan is het ontwikkelen en formuleren van de beleidsvisie. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor alle onderwijsmateries, financiën en het onderwijzend en administratief personeel en zorgt voor het goed functioneren van de faculteit.

Raad van de School of Arts

De raad van de School of Arts bestuurt de faculteit volgens de bepalingen in het decreet. Zij bepaalt op haar beurt welke bevoegdheden worden toegewezen aan de decaan.

 • Voorzitter: Lars Kwakkenbos
 • Secretaris: Joke Vangheluwe - 09 243 36 51
 • Vertegenwoordigers personeel: Martine Clierieck, Ilse Den Hond, Gert Keunen, Tomas Navratil, Filip Rathé, Roel Vandommele
 • Vertegenwoordigers studenten: Robin Lantsoght, Emiel Lenaert, Elke Dejoncker
 • Vertegenwoordigers vanuit het artistiek culturele werkveld: Sven Grooten, Carine Meulders
 • Raadsleden voorgedragen door de UGent: Daniël Biltereyst, Catherine de Zegher, Ilse Derluyn, Freddy Mortier, Franky Devos, Adinda Van Geystelen

Opleidingscommissies

Per opleiding is er een opleidingscommissie die is samengesteld uit leden van het onderwijzend personeel (OP-leden) en studenten. De taken van de opleidingscommissie zijn:

 • het omschrijven van het opleidingsprofiel
 • het vastleggen van de einddoelen en eindcompetenties
 • het bepalen van de opbouw van het studieprogramma met de verschillende opleidingsonderdelen
 • het vastleggen van de leerinhouden, de studielasten, het evaluatiesysteem en de ondervragingsvormen
 • het participeren aan de uitvoering van de interne kwaliteitszorg en aan de begeleiding van de externe kwaliteitszorg
 • het formuleren van voorstellen i.v.m. door de vakgroepen in te vullen onderwijsopdrachten.

Opleidingscommissie beeldende kunsten

 • Voorzitter: Edwin Carels
 • Leden: Paul Demets, Els Huygelen, Hendrik Leper, Kristien Buyse, Catherine Willems, Wouter Decorte, Ronny Duquenne

Opleidingscommissie audiovisuele kunsten

 • Voorzitter: Martine Huvenne
 • Leden: Bie Boeykens, Johan Opstaele, Hilde D’haeyere, Geert Vergauwe,  Michel Druart,  Pascal Vermeersch,  Simon Van der Zande , Ezra Belgrado, Godart Bakkers.

Opleidingscommissie muziek

 • Voorzitter: Filip Rathé
 • Leden: Leon Lhoest, Gert Jacobs, Geert Dhondt, Wouter Van Tornhout, Geerten Verberckmoes, Steven De Wijngaert, Gert Keunen, Joris Blanckaert, Simone van der Steen

Opleidingscommissie drama

 • Voorzitter: Jan Steen
 • Leden: Frank Cools, Martine Clierieck, Geert Belpaeme, Bauke Lievens, Paola Bartoletti, Wannes Gyselinck, Lars Kwakkenbos, Frederik Le Roy, Tom Goossens, Anna Franziska Jäger, Martha Balthazar, Jonas Baeke

Opleidingscommissie landschaps- en tuinarchitectuur / landschapsontwikkeling

 • Voorzitter: Sylvie Van Damme
 • Leden: Ruben Joye, Luc Deschepper, Johan Carrijn, Nele De Cock, Johan Isselée, Roy Damen, Joppe Dehandschutter, Nele Geysen, Sylvie Vandamme, Lien Van Langenhove

Opleidingscommissie Interieurvormgeving

 • Voorzitter: Gustavo Mulhall
 • Leden: Laurence Berden, Tomas Navratil, Toon Heyndrickx, Kurt Van Maldegem, Els Hemerijckx, Tom Wellekens, Justine Carpentier

Opleidingscommissie educatieve master

 • Voorzitter: An De Bisschop
 • Leden: Mirella Ruigrok, Karen Van Petegem, Ines Beert, Katrijn Friant, Joris Devos, Ann Saelens

Opleidingscommissie Digital design and development (Devine)

 • Voorzitter: Jynse Cremers

Vakgroepraden

Architectonisch Ontwerp

 • voorzitter: Jan De Pauw
 • leden: Laurence Berden, Caroline Poullier, Sandy De Wolf, Bart Depestel, Luc De Schepper, Pieter Foré, Christian Overdeput en Gustavo Mulhall.

Autonome Kunsten

 • voorzitter: Emmanuel Depoorter
 • leden: Ruben Bellinckx, Paul Casaer, Evert Defrancq, Luc Degryse, Jean-Marie Demeyer, Els Dezwarte, Stefaan Dheedene, Jerry Galle,  Simon Delobel, Antony Hudek, Shila Hadji Heydari Anaraki, Hendrik Leper, Philip Metten en Gerard Herman.

Design en Vormgeving

 • voorzitter: Hilde Bouchez
 • leden: Diane Steverlynck, Clara Vankerschaver, Bram Jespers, Kristel Peters, Dirk van Gogh, Miel Cardinael, Dirk Deblauwe, Hilde Bouchez, Ronny Duquenne, Thomas Desmet, Wouter Decorte, Kristof Van Gestel, Francis Ponseele en Andreas Korczak.

Film, Fotografie en Drama

 • voorzitter: Lars Kwakkenbos
 • leden: Patrick Alliët, Hilde D’Haeyere, Patrick Vermeulen, Anne-Francoise Lesuisse, Jan Kempenaers, An van. Dienderen, Stoffel Debuysere, Bob Mees, Bie Boeykens, Johan Opstaele, Jan Steen, Fabrice Delecluse, Bauke Lievens, Frederik Le Roy, Marie Snauwaert en Ann Saelens.

Muziekproductie, jazz en popmuziek

 • voorzitter: Peter Lesage
 • leden: Anu Junnonen, Frederik Goosens, Gert Jacobs, Gert Keunen, Maarten Weyler, Toon Van Dionant, Vincent Pierins en Wouter Van Tornhout.

Klassieke Muziek

 • voorzitter: Filip Rathé
 • leden: Eddy Vanoosthuyse (houtblazers), Rik Vercruysse (koperblazers),  Yves Storms (tokkelinstrumenten), Judith  Ermert (strijkinstrumenten), Daan Vandewalle (toetsinstrumenten), Wim Konink (slagwerk), Marcos Pujol  (zang), Ivo Delaere (piano), Jeroen Billiet (onderzoek), Lukas Huisman (onderzoek) Florian Heyerick  (kamermuziek), Filip Rathé (compositie) en Geert Dhondt (muziektheorie), Sara Smalbrugge (pedagogische productionele ondersteuning).

Theoretische omkadering van de kunstpraktijk

 • voorzitter: Sofie Vandamme
 • leden: Peter De Smet, An De Bisschop, Karen Van Petegem, Martine Clierieck, Frank Vande Veire, Godart Bakkers, Ines Beert, Helena De Preester, Wannes Gyselinck, Joke Vangheluwe en Régis Dragonetti.