Menu

Artistiek docent pop basgitaar, band en creative lab

 • 75% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Ref. SCH E 132

Toelatingsvoorwaarden

Bij je indiensttreding dien je:

te voldoen aan de bepalingen van artikel V.106 en V.148 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

 • in het bezit te zijn van een diploma van meester in de muziek of gelijkgeschakeld
 • te beschikken over minstens acht jaar onderwijservaring in het hoger kunstonderwijs binnen gelijkaardige vakgebieden
 • te beschikken over minstens acht jaar nuttige beroepservaring buiten het onderwijs.

Taakomschrijving

Takenpakket

 • Je doceert het hoofdinstrument pop basgitaar en het opleidingsonderdeel Band en Creative Lab.
 • Je reikt didactisch materiaal aan en actualiseert dit systematisch;
 • Je deelt je ervaringen als solist, begeleider en sessiemuzikant op een motiverende manier met de studenten;
 • Je initieert en begeleidt onderzoek in en vanuit de artistieke praktijk;
 • Je maakt deel uit van de vakgroep Muziekproductie, Jazz en Popmuziek, participeert aan vergaderingen, deliberaties, feedbackmomenten, opendeurdagen,… m.b.t. de opleiding;
 • Je speelt flexibel in op wijzigingen in opdrachten of werkomstandigheden aan.

Competentievereisten

 • Je bent actief als basgitarist met professionele ervaring in binnen- en buitenland, en ontwikkelt jouw muzikaal oeuvre vanuit een onderzoekende praktijk;
 • Je bent op de hoogte van actuele tendensen in de popscene en hebt affiniteit met diverse muziekstijlen;
 • Je hebt ervaring als lesgever in het hoger kunstonderwijs en hebt een passie voor het doceren aan studenten hoger kunstonderwijs;
 • Je kan helder mondeling en schriftelijk rapporteren zowel in het Nederlands als in het Engels;
 • Je kan zelfstandig en in teamverband werken, bent resultaatgericht, geeft blijk van een sterke verantwoordelijkheidszin;
 • Je bent flexibel ingesteld en staat open voor bijscholing;
 • Je toont betrokkenheid bij de HOGENT en bij het project van KASK-Koninklijk Conservatorium in het bijzonder.

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 512 (artistiek docent). Voor meer details voor dit barema m.b.t. anciënniteit: http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/weddenschalen/overzicht.htm

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.
We bieden daarnaast gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanstelling

Wij bieden een statutaire aanstelling van artistiek docent voor een volume van 75% in een vacante betrekking voor indiensttreding ten vroegste met ingang van 01-10-2019.

De aanstelling gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging op basis van een positieve evaluatie. Vanaf het derde opeenvolgende academiejaar kan deze aanstelling op basis van een positieve evaluatie omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur, met zicht op een vaste benoeming.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 16-09-2019, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig.

Je kandidaatstelling moet jouw curriculum vitae, een kopie van het hoogst behaalde diploma en een motivatie voor de betrekking bevatten.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De indicatieve timing voor selectiegesprekken is de tweede helft van september 2019.

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Peter Lesage, vakgroepvoorzitter Muziekproductie, Jazz en Popmuziek.

Dit verloopt enkel via e-mail (peter.lesage@hogent.be).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.