Menu

Graduation 2020, werk van Laurène Buchheit, foto: Cheyenne Dekeyser

Contractueel hoofdmedewerker communicatie en organisatie artistieke projecten beeldende kunst

 • functieklasse B
 • 60% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je op datum van indiensttreding:

 • voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten;
 • houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs: diploma van bachelor

Taakomschrijving

KASK & Conservatorium School of Arts Gent en Kunstensite vzw (KIOSK) zoeken een medewerker communicatie & organisatie artistieke projecten beeldende kunst voor 60%.

Taken

 • Je staat voor 30% in voor de organisatie en communicatie van de activiteiten van KIOSK en voor 30% voor deze van de artistieke projecten beeldende kunst verbonden aan de School of Arts.
 • Je verzorgt voor deze werkingen/projecten de gedrukte, digitale en sociale media communicatie, alsook de communicatie met de pers.
 • Je ontwikkelt een sterke communicatiestrategie op lange termijn en werkt tegelijkertijd frisse, kort-op-de-balspelende projectcampagnes uit.
 • Je neemt redactionele verantwoordelijkheid op inzake kritische en presenterende teksten waarin deze projecten worden gecommuniceerd.
 • Je volgt administratieve taken op zoals het archief en de jobstudenten/vrijwilligerswerking.

Dit doe je in nauwe samenwerking met je collega’s van de dienst artistieke projecten en communicatie, de vormgever, de directie, en met de hulp van je administratieve collega’s.

Competentievereisten

 • Je hebt relevante ervaring met de organisatie, communicatie- en perswerking van tentoonstellingen.
 • Je hebt een goede kennis van de actuele beeldende en audiovisuele kunsten.
 • Je bent creatief en hebt een passie voor / persoonlijke visie over ‘het in de wereld zetten’ van een artistieke werking.
 • Je hebt redactionele vaardigheden betreffende het heen en weer vertalen Engels – Nederlands.
 • Je kan vlot events fotograferen en documenteren (voor sociale media, dus zonder nabewerking).
 • Je hebt basiskennis van Microsoft Office, van HTML en van ontwerp-, foto-, en videobewerkingssoftware
 • Je kan zelfstandig werken, neemt graag verantwoordelijkheid en initiatief.
 • Je kan flexibiliteit aan de dag leggen inzake werkuren.
 • Je hebt een positieve betrokkenheid bij het pedagogisch project van HOGENT, en van het KASK & Conservatorium in het bijzonder.

Salaris

De verloning is afhankelijk van de functieklassegerelateerde ervaring en het curriculum vitae van de kandidaat en situeert zich in de klasse B, tussen de salarisschaal B11 (minimum) en de salarisschaal B22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: B11 (581): 2.358,36 €, B12 (582): 2.606,04 €, B21 (583): 2.873,52 €, B22 (584): 3.212,10 €).

Voor meer details over deze salarisschaal m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

We bieden een contractuele betrekking als hoofdmedewerker communicatie en organisatie artistieke projecten beeldende kunst voor een volume van 60% voor één jaar met indiensttreding ten vroegste vanaf 07-12-2020, met verlenging mogelijk. 

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 14-11-2020, uitsluitend via https://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig.

Je kandidaatstelling moet eveneens een kopie van je hoogst behaalde diploma bevatten.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de toelatingsvoorwaarden en de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de toelatingsvoorwaarden en de competentievereisten voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De indicatieve timing voor selectiegesprekken is november-december 2020.

Vragen over de functie kunnen gecommuniceerd worden aan Liene Aerts, stafmedewerker cultuur. Dit verloopt enkel via e-mail (liene.aerts@hogent.be).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.