Menu

Gastprofessor studiofotografie

 • 40% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Ref. SCH GP E 046

Toelatingsvoorwaarden

Bij je indiensttreding dien je:

te voldoen aan de bepalingen van artikel V.106 en V.148 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Taakomschrijving

 • je leert studenten hoe ze een fotografisch beeld in een studiocontext maken binnen de krijtlijnen van een concrete opdracht; je definieert de vereiste technische en creatieve criteria en mogelijkheden (licht, compositie en kleur) en toetst het proces en het resultaat daaraan af;
 • je bereidt oefeningen voor en bent aanspreekpunt bij specifieke vragen over de totstandkoming van een studiobeeld;
 • je reikt didactisch materiaal aan en actualiseert dit systematisch;
 • je maakt deel uit van de vakgroep Film, Fotografie en Drama, participeert aan vergaderingen, deliberaties, feedbackmomenten, opendeurdagen,… m.b.t. de opleiding;
 • je speelt flexibel in op wijzigingen in opdrachten of werkomstandigheden.

Competentievereisten

 • je bent actief als fotograaf;
 • je kent de hedendaagse praktijk en bent vertrouwd met de professionele context van functionele fotografie, cfr. disciplines zoals mode en/of andere creatieve praktijken die opgebouwd zijn rond het in beeld brengen van lichamen en objecten, al dan niet in een studio;
 • je bent expert in het sturen van de zeggingskracht van een beeld door de inzet van licht, compositie, kleur...;
 • je hebt ervaring in de professionele praktijk van de totstandkoming van een beeld in opdracht;
 • je hebt ruime ervaring met studiowerk en het werken met kunstlicht;
 • je hebt sterke noties in verband met stylisme: licht- en kleurstudies, het werken op locatie, het werken met modellen, het maken van een enscenering, het gebruik van textuur en de suggestie van diepte in het beeld;
 • je bent vertrouwd met de media waarin een fotografisch beeld in opdracht vandaag kan functioneren;
 • je hebt een goede kennis van het werken met grotere formaten (TC en middenformaat);
 • je kent het analoge zowel als het digitale werkproces;
 • je bent goed op de hoogte van de post-productie van het beeld;
 • je hebt hebt een passie voor het doceren aan studenten hoger kunstonderwijs; onderwijservaring is een pluspunt;
 • je kan helder mondeling en schriftelijk rapporteren zowel in het Nederlands als in het Engels;
 • je kan zelfstandig en in teamverband werken, bent resultaatgericht, geeft blijk van een sterke verantwoordelijkheidszin;
 • je bent flexibel ingesteld en staat open voor bijscholing;
 • je toont betrokkenheid bij de HOGENT en bij het project van KASK-Koninklijk Conservatorium in het bijzonder.

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 512 (artistiek docent). Voor meer details voor dit barema m.b.t. anciënniteit:

http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/weddenschalen/overzicht.htm

We bieden daarnaast gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

De aanwerving gebeurt als gastprofessor in een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, met ingang ten vroegste vanaf 1-11-2019 tot en met 30-9-2020, met mogelijke verlenging. De aanwerving betreft 40% van een voltijdse betrekking of op te delen in meerdere deeltijdse volumes binnen de vakgroep Film, Fotografie en Drama, de School of Arts van de Hogeschool Gent.

Kandidaatstelling

Je richt je kandidatuur aan Wim De Temmerman, decaan KASK - Koninklijk Conservatorium. Kandideren gebeurt via https://www.hogent.be/vacatures/ uiterlijk tot en met 4-10-2019. Je kandidaatstelling moet jouw curriculum vitae, je motivatie voor de betrekking en je portfolio bevatten.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De HOGENT wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden voor de functie, ongeacht geslacht, seksuele oriëntering, afkomst of functiebeperking.

De indicatieve timing voor selectiegesprekken is oktober 2019.

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Lars Kwakkenbos, vakgroepvoorzitter Film, Fotografie en Drama. Dit verloopt enkel via e-mail (lars.kwakkenbos@hogent.be).