Menu

Tentoonstelling Julien Creuzet in KIOSk, foto: Tom Callemin

Hoofdmedewerker productiemedewerker culturele projecten (functieklasse B)

 • 80% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Ref. SCH E 131

Toelatingsvoorwaarden

Bij je indiensttreding dien je:

 • te voldoen aan de bepalingen van artikel V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.
 • in het bezit zijn van een diploma van bachelor of gelijkgeschakeld.

Taakomschrijving

Taken

 • Je staat in voor de productionele opvolging, uitvoering en technische realisatie van toonmomenten en publieksactiviteiten zoals symposia en lezingen en projecten binnen de beeldende kunsten, audiovisuele kunsten, drama en vormgeving van de school of arts;
 • Je verzorgt de op- en afbouw van tentoonstellingen;
 • Je bent verantwoordelijk voor de aankoop en de inventarisatie van de stock van verbruiksmateriaal in functie van tentoonstellingsopbouw;
 • Je beheert de uitleendienst van tentoonstellingsmateriaal (sokkels, kijkkasten, verlichting, e.d.);
 • Je staat in voor de opvolging van de investeringen en het onderhoud van de tentoonstellingsruimtes;
 • Je staat mee in voor het beheer van het artistieke en infrastructurele patrimonium van de campussen;
 • Je bent verantwoordelijk voor het aansturen en inplannen van tijdelijke medewerkers, zoals freelancers en jobstudenten;
 • Je bouwt een professionele relatie uit met je collega’s en neemt deel aan intern overleg;
 • Je draagt ertoe bij dat je collega’s kunnen werken in een veilige omgeving die in voldoende mate aangepast is aan de behoeften, normen en reglementeringen, en waarin aandacht is voor alle aspecten van het welzijn en de veiligheid. Je gaat respectvol om met collega’s, verantwoordelijke(n) en externen;
 • Je maakt deel uit van de dienst Artistieke Projecten en Communicatie van het KASK & Conservatorium.

Competentievereisten

 • Je hebt ruime ervaring op vlak van productie van tentoonstellingen, theatervoorstellingen, symposia e.d.m..
 • Je hebt een actieve interesse voor beeldende kunst en vormgeving en een positief engagement naar jonge kunstenaars binnen een onderwijscontext.
 • Je kan zelfstandig werken en je beschikt over organisatorische vaardigheden, bent in staat om georganiseerd en planmatig te werken en kan medewerkers coördineren in functie van een praktisch resultaat.
 • Je bent communicatief ingesteld en beschikt over een actieve kennis van het Nederlands en Engels.
 • Je hebt een positieve betrokkenheid bij het pedagogische project van KASK-Koninklijk Conservatorium, en van de Hogeschool Gent in het algemeen.

Salaris

De verloning is afhankelijk van de functieklassegerelateerde ervaring en het curriculum vitae van de kandidaat en situeert zich in de klasse B, tussen de salarisschaal B11 (minimum) en de salarisschaal B22 (maximum).

Voor meer details over deze salarisschaal m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

We bieden een contractuele betrekking als hoofdmedewerker productiemedewerker culturele projecten voor één jaar met indiensttreding ten vroegste vanaf  01-12-2019, met verlenging mogelijk na positieve evaluatie. 

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 20-10-2019, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig.

Je kandidaatstelling wordt gericht aan Wim De Temmerman, decaan, en bevat jouw curriculum vitae, kopie van het hoogst behaalde diploma en een motivatiebrief.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de toelatingsvoorwaarden en competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de toelatingsvoorwaarden en competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is midden november 2019.

Vragen over de functie kunnen gecommuniceerd worden aan Wim Waelput, stafmedewerker cultuur. Dit verloopt enkel via e-mail (wim.waelput@hogent.be)

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.